כבידה תרגיל 19

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2016

להשלים