כבידה תרגיל 21

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 באפריל 2016

להשלים