הוכחת משפט פיתגורס באמצעות דמיון

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 במאי 2016

להשלים