משפט פיתגורס 010

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 במאי 2016

להשלים