הוכחת משפטים בגיאומטריה: משפט פיתגורס

מאת מתמטיקה בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 במאי 2016

להשלים