הוכחת משפט מפגש התיכונים במשולש - חלק ב

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 במאי 2016

להשלים