גיאומטריה: הוכחת משפט חוצה זווית פנימית במשולש

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים