משפט חוצה הזווית גאומטריה כיתה י-ד"ר דוד פיילכנפלד

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים