חישוב זוויות משולש ישר על פי משפט חוצה הזווית

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים