אורך קטע המקביל לצלע במשולש ועובר דרך מפגש תיכונים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במאי 2016

להשלים