שימוש במשפט תאלס ותכונות נקודת מפגש תיכונים במשולש

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במאי 2016

להשלים