חישוב שטח טרפז

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים