כיצד מתקבל מעוין ממקבילית (המחשה)

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים