תחביר לולאת while

כאן נלמד כיצד ניתן ליצור לולאה אשר איננו יודעים מראש כמה פעמים תתבצע.
מטרות:
- הלומדים יבינו באילו מקרים נידרש לכתוב לולאת while.
- הלומדים ידעו לכתוב לולאת while פשוטה.

שיעורים

07:23 לולאת while שימוש בתנאי חוסם #C מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
09:56 מדריך גאוה למתחילים - פרק 6 - לולאות - while מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית
05:02 לולאת While מאת פרקטיקיו - קורסים מקצועיים במחשבים - תכנות וניהול רשתות, הועלה ע"י איתמר בנית
02:04 לולאת while בשפת #C מאת אופק חיים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:34 קורס C# : 9. לולאת while מאת Dany Maor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:49 פרוק מספר בעזרת לולאת while מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית