לולאת while שימוש בתנאי חוסם #C

מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בינואר 2018

להשלים