תרשים מהירות זמן והקשר להעתק הגוף

בפרק זה נעסוק בקשר שבין תרשים מהירות זמן להעתק הגוף.
מטרות:
- הלומדים ידעו כי השטח הכלוא בין תרשים מהירות זמן לבין ציר המקום שווה להעתק הגוף.
- הלומדים ידעו לחשב העתק של גוף באמצעות תרשים מהירות זמן.

שיעורים

07:31 טריק עזר לפתרון שאלות גרפים שטח מתחת לעקומה מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית
06:29 גרף מהירות-זמן של גוף בתנועה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:26 למה מרחק הוא שטח תחת קו מהירות-בזמן מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

19:01 כיתה י - גרף מהירות כפונקציה של זמן תרגיל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית