כיתה י - גרף מהירות כפונקציה של זמן תרגיל

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019