גרף מהירות-זמן של גוף בתנועה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בדצמבר 2014

להשלים