תאוצה ושקול כוחות בתנועה מעגלית קצובה

כאן נלמד כיצד ניתן לקבוע את כיוונה וגדלה של התאוצה(ושל שקול הכוחות) בתנועה מעגלית קצובה.

שיעורים

25:02 תנועה מעגלית אופקית בפחות מ-26 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
06:32 הפסקת פיזיקה פרק 2: פסנתר נגד ירח - ליפול בלי ליפו מאת PhysicsBreak Israel, הועלה ע"י איתמר בנית
07:32 תאוצה משיקית ותאוצה רדיאלית מאת Shir Shemesh, הועלה ע"י איתמר בנית
16:18 צבי גושן - פיסיקה - תנועה מעגלית קצובה מאת Kinneret Clips, הועלה ע"י איתמר בנית
06:21 פיזיקה - דוד לניאדו - אפקה - תנועה מעגלית מאת Aviv Nachman, הועלה ע"י איתמר בנית
15:00 Centripetal force problem solving מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:28 מכניקה תרגול: 5. תנועה מעגלית עם שיפוע חיובי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
00:34 הדגמת מתיחות בתנועה מעגלית מאת Oded Eini, הועלה ע"י איתמר בנית
03:27 שימוש בתכנת tracker לניתוח תנועה מעגלית קצובה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
10:47 כוח צנטריפטלי והאצה - אינטואיציה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
15:25 כביש מוגבה הסבר מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:39 Mass swinging in a horizontal circle | Centripetal מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

12:26 מכניקה - תנועה מעגלית - תנועה במעגל אופקי מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

15:47 שיעור 32.6 - תנועה בכביש נטוי מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
11:06 פיזיקה כיתה יא - תנועה מעגלית 20201 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
24:17 שיעור 32.7 - שני חרוזים על חוטים מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
06:52 תנועה במהירות משיקית קבועה (מעגל אופקי) מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
16:48 תרגיל בתנועה מעגלית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
06:36 מהירות תחנת חלל בתנועה מעגלית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
21:22 תרגיל בהגבהת מעקמים מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
13:02 פרק 3 דינמיקה תרגילי בית 6 תנועה מעגלית מאת פיזיקה הפקולטה לחקלאות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:05 תרגיל מכונית פונה על כביש אופקי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:47 תנועה מעגלית 201718 - תרגיל רכבת במעקם מוגבה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
17:15 תנועה מעגלית כולל דינמיקה בעיה 20161 שאלה א מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:19 תרגיל- כיתה יא -תנועה מעגלית 2019-4 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:50 הכוח הצנטריפוגלי והצנטריפטלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
14:22 הוכחת הנוסחה של התאוצה הצנטריפטלית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
09:48 הבנה חזותית של נוסחת התאוצה הצנטריפטלית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
14:30 פיתוח נוסחת התאוצה הרדיאלית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית