מכניקה תרגול: 6. תנועה מעגלית קצובה בשיפוע שלילי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בדצמבר 2018