מכניקה תרגול: 5. תנועה מעגלית עם שיפוע חיובי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בדצמבר 2018