רדיאנים ומהירות זוויתית

כאן נכיר יחידה חדשה למדידת זוויות, ואת הגודל מהירות זוויתית.

שיעורים

12:25 מדידת זווית ברדיאנים מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
06:05 מהירות זוויתית ונוסחה מקשרת מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
06:36 מהירות זוויתית ויחידת רדיאן מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
18:39 רדיאנים 1 מאת Ori Mosenzon, הועלה ע"י איתמר בנית
14:34 מהו רדיאן מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
07:11 מהירות זוויתית ומהירות משיקית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
13:09 רדיאן מאת nooptis, הועלה ע"י איתמר בנית
09:57 רדיאנים ומעלות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:42 טריגונומטריה- 16. הרדיאן מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:24 הקשר בין מהירות זוויתית ומהירות קווית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
11:08 טריגונומטריה - 3 - רדיאנים מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:24 הדגמת מהירות זוויתית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
07:13 המרה מרדיאנים למעלות ולהיפך מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
08:51 מהו רדיאן 2 מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
07:18 איך הופכים מעלות לרדיאנים מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:13 090 תאוצה רדיאלית ומהירות משיקית תרגיל פשוט מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
03:01 060 חישוב מהירות משיקית חישוב מהירות זויתית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
07:25 תנועה מעגלית -בעיה 16 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית