מדידת זווית ברדיאנים

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2020