המרה מרדיאנים למעלות ולהיפך

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בדצמבר 2014

להשלים