חוק שימור האנרגיה המכאנית

בפרק זה נשתמש במשפט עבודה אנרגיה על מנת להראות את חוק שימור האנרגיה, עבור מערכות בהן כוח הכובד הוא היחיד המבצע עבודה.

שיעורים

10:07 שימור אנרגיה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
03:58 שימור אנרגיה מכאנית מאת minutephysics, הועלה ע"י תום אחי דרור
08:34 חוק שימור האנרגיה המכאנית מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
10:38 הסבר- חוק שימור אנרגיה ((חיפוש מהירות)) מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
23:45 ט הכנה למבחן - אנרגיה מכנית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
10:19 אנרגיה מכנית כוללת ועבודה של כוחות משמרים. מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י Ilya Vinokur
11:02 עבודה של כוחות לא משמרים ושינוי באנרגיה קינטית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י Ilya Vinokur
02:40 צבי גושן - פיסיקה - חוק שימור האנרגיה מאת Kinneret Clips, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:19 הדגמה משעשעת של שימור אנרגיה מאת TOP Wonders & jokes, הועלה ע"י תום אחי דרור
11:55 חוק שימור אנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
03:35 Teaching with style;Mechanical Energy Conservation מאת hamedthelord, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

14:56 שיעור 33.3 מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
06:04 דוגמה 3 חוק שימור אנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:04 דוגמה1 חוק שימור אנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:36 ירחמיאל 0110 ירחמיאל בקרון הרים מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
14:04 זריקה אופקית וחוק שימור האנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:49 שימור אנרגיה מכנית - נפילה אנכית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
09:25 דוגמה 2 חוק שימור אנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:56 פיזיקה מכניקה - עבודה ואנרגיה 20177 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:14 חוק שימור אנרגיה A נקודה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

12:25 מכניקה - הקשר בין שימור אנרגיה ושימור תנע מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

05:04 Are perpetual motion machines possible? מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית