אנרגיה קינטית ופוטנציאלית וחוק שימור אנרגיה

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ביוני 2017

להשלים