חוק שימור האנרגיה המכאנית

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באוקטובר 2015

0:00 - הקדמה
0:26 - פיתוח משפט עבודה אנרגיה לכוחות לא משמרים
3:47 - סיכום ביניים
4:13 - חוק שימור האנרגיה המכאנית
5:05 - דוגמה לשימוש בחוק שימור האנרגיה המכאנית