דוגמה1 חוק שימור אנרגיה

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בינואר 2015

להשלים