חשמל ומגנטיות למהנדסים: 2. דוגמא לחוק קולון 1

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018