חשמל ומגנטיות למהנדסים: 3. דוגמא לחוק קולון 2

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018