הכוח החשמלי חוק קולון תרגיל מטענים בקודקודי משולש

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 ביוני 2016

להשלים