שטף חשמלי

בפרק זה נלמד להכיר את השטף החשמלי, ולחשב את השטף דרך אלמנט שטח מישורי בשדה חשמלי אחיד.

שיעורים

17:59 השטף החשמלי (הקדמה לחוק גאוס) מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:32 שטף חשמלי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:17 חשמל ומגנטיות- 5. שטף חשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
30:35 חשמל-9. שטף של שדה חשמלי אחיד בזמן ובמרחב מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית