חשמל-9. שטף של שדה חשמלי אחיד בזמן ובמרחב

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020