השטף החשמלי (הקדמה לחוק גאוס)

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018