יישום חוק גאוס על כדור וקליפה כדורית

מטרה:
הלומדים ידעו לפתח את הנוסחה למציאת שדה חשמלי סביב מטען המפוזר באופן אחיד על כדור או קליפה כדורית (סימטריה ספרית)

שיעורים

08:44 שדה של כדור מוליך מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
23:59 חוק גאוס ועוצתת שדה של כדור מבודד מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:22 חשמל ומגנטיות- 7. חוק גאוס דוגמא מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
14:48 חוק גאוס וכדור מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

29:08 חשמל-11. חישוב שדה חשמלי של קליפה כדורית דקה מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
06:15 שדה של כדור מוליך מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

13:21 פיזיקה כיתה יב- חוק גאוס 20206 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:38 פיזיקה כיתה יב- חוק גאוס 20207 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:16 התפלגות המטענים על כליפה עבה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:33 How to Survive a Lightning Strike מאת MinuteEarth, הועלה ע"י איתמר בנית