התפלגות המטענים על כליפה עבה

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2016

להשלים