חשמל-12. שדה חשמלי של קליפות כדוריות עם מרכז משותף

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020