הפוטנציאל החשמלי

הפוטנציאל החשמלי הוא גודל סקלרי המתאים לנקודה מסוימת במרחב ומציין את האנרגיה החשמלית שתהיה למטען בן יחידת מידה אחת בנקודה זו.
מטרות:

- הלומדים יבינו את מושג הפוטנציאל וידעו לקשרו לאנרגיה חשמלית ולשדה חשמלי.

- הלומדים ידעו לחשב פוטנציאל שנוצר ע״י מטען. נקודתיאו מערכת מטענים נקודתיים.

שיעורים

27:43 פוטנציאל חשמלי בפחות מ-28 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
06:38 חשמל ומגנטיות- 11. הפוטנציאל החשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:36 מהו פוטנציאל חשמלי מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
11:17 פוטנציאל חשמלי בנקודה בחלל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
21:07 פוטנציאל חשמלי מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י Ilya Vinokur
07:39 פוטנציאל ומתח חשמלי מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
15:03 פוטנציאל חשמלי - שיעור ודוגמאות מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
08:55 פוטנציאל חשמלי ואנרגיה חשמלית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
06:37 חשמל ומגנטיות למהנדסים: פוטנציאל חשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:26 הצגה גרפית של הפוטנציאל מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
06:13 פוטנציאל של כדור מוליך מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:23 01 פוטנציאל מכני ופוטנציאל חשמלי מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:56 הקשר בין שדה ופוטנציאל תרגול מאת amityosov, הועלה ע"י איתמר בנית
11:48 פוטנציאל 20166 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:51 פיזיקה חשמל -כבל כדורי בעיה 20162 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:39 פיזיקה כיתה יב -פוטנציאל 20203 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
03:40 פיזיקה כיתה יב - פוטנציאל 20204 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:31 פיזיקה כיתה יב - פוטנציאל 20201 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:10 אנרגיה ופוטנציאל של מטענים נקודתיים מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:05 חישוב פוטנציאל חשמלי עקרון הסופרפוזיציה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
06:22 פוטנציאל חשמלי דוגמת חישוב מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
15:21 כדור פוטנציאל והארקה בעיה 17 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:27 פוטנציאל של כדור מוליך בעיה 16 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:09 פוטנציאל במרכז המלבן 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:08 פוטנציאל במרכז מלבן מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:27 פוטנציאל - צפיפות מטען על כדור טעון מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:46 פיזיקה חשמל - פוטנציאל חשמלי 20171 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:13 שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי - מה הקשר? מאת amityosov, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

11:00 פיזיקסל -חשמל סטטי עושים סדר מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית