פיזיקה חשמל - פוטנציאל חשמלי 20171

By Eli Gor, uploaded by איתמר בנית on 2 יולי 2018