פיזיקה חשמל -כבל כדורי בעיה 20162

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בדצמבר 2016

להשלים