התנגדות מוליכים

ההתנגדות של מוליך מושפעת מהחומר ממנו הוא עשוי וממאפיינו הגיאומטריים.
מטרות:

- הלומדים ידעו באיזה אופן משפיעים המאפיינים הגאומטריים של המוליך על התנגדותו.

- הלומדים ידעו מהי התנגדות סגולית.

- הלומדים ידעו לחשב את התנגדות המוליך בעזרת נתוניו.

שיעורים

19:47 התנגדות סגולית מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
14:05 מעגלי זרם - שיעור 3 במה תלויה ההתנגדות? מאת amityosov, הועלה ע"י איתמר בנית
08:47 חשמל ומגנטיות- 18. התנגדות חשמלית של נגד מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
12:02 מוליכות והתנגדות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:32 תורת החשמל 7 - התנגדות ומוליכת מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
17:07 פיזיקה חשמל כיתה ט- התנגדות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:59 פיזיקה חשמל כיתה ט- 20172 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:33 פיזיקה חשמל כיתה ט- ההתנגדות הסגולית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:16 תורת החשמל 8 - מולכים ומבודדים-תרגיל מספר 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
02:16 תורת החשמל 9 - מולכים ומבודדים-תרגיל מספר 2 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
08:10 התנגדות ( אורך )20173 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 תרגיל בהתנגדות סגולית - תיל מלופף על גליל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

08:48 מוליכים ומבודדים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:22 תורת החשמל 10 - הקשר שבין טמפ להתנגדות של מוליך מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
03:51 A Light Bulb Mystery- Electric Resistance מאת Bruce Yeany, הועלה ע"י איתמר בנית