תורת החשמל 10 - הקשר שבין טמפ להתנגדות של מוליך

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים