חשמל ומגנטיות- 18. התנגדות חשמלית של נגד

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים