נצילות חשמלית

נצילות חשמלית היא היחס בין ההספק של צרכן החשמל הרצוי לבין ההספק הכולל של ספק המתח.
מטרות:

- הלומדים ידעו לחשב נצילות של מעגל חשמלי.

- הלומדים יבינו כי הספק מרבי אינו יוצר נצילות מרבית, ולהיפך.

שיעורים

11:01 הספק מופק מושקע מבוזבז מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:50 חשמל 2011 שאלה 4 מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית