הספק מופק מושקע מבוזבז

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 ביולי 2018

להשלים