אנרגיה הספק ונצילות

פרק זה יתאר את ההספק החשמלי וכיצד לחשבו, כמו גם את הנצילות - אחוז ההספק האפקטיבי מתוך ההספק הכולל של מעגל.