השדה המגנטי בתוך סילונית

סילונית היא סליל ארוך יחסית, המאפשר יצירת שדה מגנטי יחסית אחיד.
מטרה:
הלומדים ידעו לחשב את גודל וכיוון השדה המגנטי בתוך סילונית ארוכה ובקצותיה.


שיעורים

07:18 סילונית הסבר מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
04:22 מגנטיות נושא 4 - שדה שיוצרת סילונית מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
04:58 חשמל ומגנטיות- 6. שדה מגנטי הנוצר בסלונואיד. מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:13 פיזיקה מגנטיות -שדה מגנטי של סילונית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:48 World's Simplest Electric Train מאת AmazingScience 君, הועלה ע"י איתמר בנית