השדה המגנטי הנוצר בהשפעת זרם חשמלי

זרם חשמלי יוצר סביבו שדה מגנטי. בפרק זה נתאר את כיוונו וגדלו של השדה הנוצר ע"י אלמנטים מוליכים נושאי זרם.