חשמל ומגנטיות- 6. שדה מגנטי הנוצר בסלונואיד.

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2015

להשלים