כוח לורנץ וחוק יד ימין

על חלקיק טעון הנע בשדה מגנטי פועל כוח. גדלו וכיוונו של הכוח תלויים במטען החלקיק, במהירותו ובשדה המגנטי בו הוא נע. בפרק זה נתאר כיצד פרמטרים אלה קובעים את הכוח הפועל עליו.
מטרות:
- הלומדים ידעו לחשב את גדלו של הכוח הפועל על חלקיק טעון הנע בשדה מגנטי.
- הלומדים ידעו למצוא את כיוון הכוח הפועל על חלקיק טעון הנע בשדה מגנטי.

שיעורים

15:31 פיזיקה שאפשר להבין - תנועת חלקיק בשדה מגנטי מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית
04:48 חוק יד ימין שני מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
07:54 מגנטיות- 1. כח לורנץ מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
14:10 מגנטיות נושא 1 - כוח לורנץ מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
08:59 מגנטיות 2 - כוח לורנץ מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:48 תנועת חלקיק בשדה מגנטי מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:07 מגנטיות נושא 7 - בורר מהירויות מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:26 פיזיקה מגנטיות - כוח לורנץ - תרגילים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:59 חשמל ומגנטיות- 2. כח לורנץ דוגמא! מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:46 מכפלה סקלרית לעומת וקטורית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

10:03 מכפלה וקטורית 1 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית